AVE, AVE, AVE MARYJA...

Tym to refrenem na zakończenie uroczystości związanych z setną rocznicą Objawień Fatimskich, rozbrzmiewała Kaplica na Bellevillu w piątek 13 paździenika.
W święto parafialne - odpust - wierni zgromadzili się licznie, aby uczcić swoją Patronkę.  Tradycyjnie już, jak co miesiąc, wznieśliśmy wysoko lampiony i śpiewaliśmy ... I modliliśmy się. I przedstawialiśmy nasze pokorne prośby u stóp Pani Fatimskiej, której figura tym razem "ruszyła" z wiernymi w uroczystej procesji. Mszę święta od-prawioną po nabożeństwie przez proboszcza Mateusza Chejzdrala, uświetnił swoją obecnością gość z Polski - ksiądz Marek Pieńkowski z Jarosławia. Wygłosił do nas piękne, mądre Słowo Boże. O wartości, tajemnicy, a przede wszystkim mocy modlitwy różańcowej.

Po uroczystościach - też już tradycyjnym zwyczajem - zgromadziliśmy się w sali  przykaplicznej na agapie, poczęstunku przygotowanym przez dzielne nasze panie. Smakołyków nie brakowało ! Można było i serce piernikowe i ciastko z dziurką skosztować. Ku uciesze najmłodszych, których w naszej wspólnocie nie brakuje i które my, dorośli, staramy się otoczyć szczególną troską. Wierząc, że to one przecież są przyszłością Kościoła... Jakże wzruszającym momentem jest Modlitwa Pańska, na którą dzieci zapraszane zostają do ołtarza i otoczywszy go, trzymając się za ręce,wspólnie zwracają się do Ojca Niebieskiego.  Są niesłychanie przy tym poważne i dumne. Potem rozbiegają się jak wróbelki niosąc znak pokoju... "Nie rzucim świątyń...", a do Ciebie, nasza ukochana Patronko z Fatimy, nie żegnając się, bo przecież jesteś cały czas z nami - powrócimy już niedługo. Za kilka miesięcy - 13 maja.
I ponownie zabrzmi radosne "Ave Maria" !          

 20171013 200616      

20171013 205532